درب بالکنی

درب بالکنی دربی است که عموما برای ورود به بالکن ، ایوان و یا تراس استفاده می شود.

در این درب مانند پنجره تک حالته از یراق آلات ساده استفاده شده است.

یعنی یک اسپانیولت ارتفاع، زاماک و دستگیره

که دستگیره این درب می تواند یک طرفه ، سمت داخل نما، و یا دو طرفه باشد.

در این درب از قفل استفاده نمی شود ولی جهت امنیت بیشتر، مخصوصا

امنیت کودکان،می توان از دستگیره کلیدخور استفاده کرد.

درب بالکنی هم در درب های یو پی وی سی و هم آلومینیومی کاربرد دارد.

قیمت بالکنی نسبت به سوئیچی ارزان تر می باشد.

و بنا به عرض و ارتفاع و نوع دستگیره محاسبه می شود.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.