تروکال

در سال 1952 فعالیت تولیدی را آغاز نمود که به عنوان یکی از پیشگامان

صنعت ساخت پروفیل در جهان شناخته شده می باشد که در جهت همگام شدن با طرح های نوین پیش قدم است.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.