طرح چوب

طرح چوب که به آن دکورال نیز گفته می شود یکی دیگر

از انواع رنگ بندی پروفیل آلومینیوم می باشد.

تولید پروفیل دکورال

ابتدا پروفیل چربی گیری شده و سپس به صورت رنگ پودری ، رنگ می شود.

و برای تثبیت رنگ در کوره قرار گرفته و حرارت می بیند.

بعد از خروج از کوره فیلم مورد نظر دکورال روی پروفیل قرار می گیرد

و مجدد در کوره با حرارت بالای 200 درجه گذاشته می شوند.

این حرارت باعث می شود نقش فیلم روی پروفیل بیوفتد و

بعد از خروج از کوره فیلم از پروفیل جدا می شود.

و پروفیل آلومینیوم با طرح چوب به این صورت آماده می شود.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.