بیرون رنگی

بیرون رنگی بودن پروفیل ، به این معنی ست که

جداره بیرونی پروفیل یعنی سمت نمای ساختمان رنگی و جداره داخلی آن سفید می باشد.

با توجه به سفید بودن پروفیل در مرحله نهایی اکسترود فقط یک لایه رنگ

در قسمت بیرونی پروفیل رنگ مورد نظر تزریق می گردد.

با توجه به اینکه سمت نما در معرض نور و اشعه خورشید و تغییرات جوی می باشد

این رنگ می بایست دارای استانداردهای لازم مانند

مقاوم بودن در برابر اشعه و مقاوم در برابر تغییر رنگ ، باشد.

البته شیوه دوم که به صورت دستی پنجره رنگ می شود نیز

می تواند صرفا جداره بیرون رنگ شود.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.