داخل رنگی

داخل رنگی بودن پروفیل ، به این معنی ست که

جداره داخلی پروفیل یعنی سمت داخل ساختمان

رنگی و جداره بیرونی آن سفید می باشد.

با توجه به سفید بودن پروفیل در مرحله نهایی اکسترود

فقط یک لایه رنگ در قسمت داخلی پروفیل رنگ مورد نظر تزریق می گردد.

که این رنگ معمولا جهت هماهنگی با دکوراسیون داخلی تعیین می گردد.

البته شیوه دوم که به صورت دستی پنجره رنگ می شود نیز

می تواند صرفا جداره بیرون رنگ شود.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.