اسپایدر سازه فلزی
اسپایدر سازه فلزی نمای کاملا شیشه ای بدون قاب است
این قطعات شیشه با قطعات X (رتیلی شکل) به سازه فلزی متصل می شود
سازه فلزی متداول به شکل لوله و از جنس استیل استفاده می شود که هم زیبا و هم مقاومت بالایی دارد
این سازه نقش اسکلت اصلی را در تحمل تمامی فشارهای وارد شده به نما ایفا می کند
به این منظور کلیه فشارهای ثقل و جانبی ناشی از باد و زلزله و انفجار بعهده سازه فلزی اسپایدر باید در محاسبات نما محاسبه شود
و مقدار جابجایی مجاز مورد نیاز در طراحی دیده می شود تا مانع از شکست شیشه در سالهای بهره برداری شود

مزایای اسپایدر سازه فلزی
1-کم بودن وزن نما و اتصالات
2-دید وسیع و یکپارچه
3-اجرای سریع و اقتصادی و در دسترس بودن
از مهمترین مزایای این نما در مقایسه با سایر سیستم های اسپایدر

معایب اسپایدر سازه فلزی
نسبت به سایر سازه های اسپایدر محدودیت ارتفاع و شکل دارد و برای ایجاد انحنا بایستی از سایر سیستم های اسپایدر استفاده شود