اسپایدر سازه کابلی

اسپایدر سازه کابلی به صورت موازی یا شبکه و خرپا وظیفه تحمل بار و انتقال به تکیه گاه را دارد

محاسبه این مدل سازه پیچیده بوده و شرکت ها و مهندسین محدودی قادر به طراحی این گونه نماها هستند

 

مزایا اسپایدر سازه کابلی

از مزایای این سازه شکل پذیری بالا در حرکات جانبی (زلزله)

اجرای سازه های عظیم با ترکیب سازه کابلی و فلزی

نداشتن محدودیت شکل و ابعاد

معایب اسپایدر سازه کابلی

از معایب محاسبات پیچیده و اجرای تخصصی آن موجب می شود هزینه تمام شده بیشتر از سایر سسیستم ها می باشد