اندازه گیری و ارسال پیش فاکتور

پیش فاکتور اولین مرحله کاری دفتر فنی می باشد

در ارسال پیش فاکتور مراحل زیر معمولا صورت می گیرد

در پروژه های بزرگ معمولا نقشه های نما و پنجره برای دفتر ارسال می شود

و پس از بررسی پیش فاکتور صادر می گردد

چنانچه موارد فنی که نیاز به اصلاح و استاندارد داشته باشد پس از رایزنی و اصلاح نقشه ها پیش فاکتور صادر می گردد

در پروژه های نقشه فاز 2 ندارند معمولا اندازه گیری از طریق دفتر انجام می شود

اندازه گیری و ارسال پیش فاکتور اولیه و تولید یا تعویض پنجره ها در اسرع وقت انجام می گردد

اگر اندازه حدودی از پنجره های خود دارید می توانید برایمان ارسال کنید و با مشاوره با کارشناسان شرکت پیش فاکتور دریافت کنید

در غیر اینصورت همکاران ما برای اندازه گیری و با هماهنگی قبلی مراجعه می کنند و سپس طبق اندازه های دقیق ارسال پیش فاکتور انجام می شود

برای ارسال پیش فاکتور باید اندازه پنجره ها موجود باشد و با توجه به سلیقه مشتری و شرایط نقشه پنجره ها، در نرم افزارهای طراحی کشیده شود

پیش فاکتور بر اساس نوع متریال مصرفی مانند متراژ و رنگ پروفیل، متراژ شیشه و تعداد یراق و … پیش فاکتور لازم تهیه و ارسال شود

و پس از تایید پیش فاکتور توسط مشتری همکاران نصب نسبت به اندازه گیری دقیق اقدام به عمل می آورند

در پروژه ها و نماها مشاوره کامل محل اتصال به اسکلت ساختمان صورت می گیرد

همچنین برای اندازه گیری باید محل نصب به صورت نهایی آماده باشد

اندازه گیری باید از محل نهایی شده نصب انجام شود

اندازه گیری و ارسال پیش فاکتور توسط همکاران دروین کاملا رایگان می باشد

برای سرعت بخشیدن به ارسال پیش فاکتور اندازه های حدودی نیز در پروژه های بازسازی از کارفرما دریافت می شود

چنانچه پیش فاکتور تایید شد اندازه گیری دقیق انجام می گیرد