بازشو کلنگی

کلنگی : این نوع بازشو حول محور در یک جهت از بالا به پایین باز و بسته می شود.

به این نوع پنجره واسیستاس نیز می گویند.

بازشو کلنگی تا 30 درجه از بالا می تواند باز شود

که البته برا تمییز کردن قسمت بیرونی پنجره می توان ضامن درجه را آزاد

و پنجره کلنگی را کامل باز کرد.

پنجره کلنگی در دو نوع بدون دستگیره و دستگیره دار موجود می باشد.

پنجره بدون دستگیره به صورت ضربه ای

و توسط چفت انگشتی بسته می شود .

رگلاژ واسیستاس براحتی صورت می گیرد.

کاربرد بازشو کلنگی

این بازشو معمولا در حمام، سرویس، راه پله و یا پارکینگ و یا کتیبه قست بالای پنجره استفاده می شود.

سیستم واسیستاس در پنجره آلومینیومی و نیز پنجره UPVC کاربرد دارد.

پنجره واسیستاس می تواند به صورت ترکیبی با دیگر سیستم های بازشو اجرا شود.

استفاده از سیستم کلنگی با توجه به عرض و ارتفاع پنجره صورت می گیرد.

قیمت سیستم کلنگی

قیمت پنجره کلنگی مانند بازشو تک حالته نسبت به دیگر سیستم ها ارزان تر می باشد.

و بنا به عرض و ارتفاع و شکل پنجره محاسبه می گردد.

لطفا ما را درصفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.