دو لنگه بازشو

دولنگه بازشو که به سیستم فرانسوی نیز معروف است.

به این صورت است، هنگامی که دو لنگه بازشویی که کنار هم هستند

با هم باز شود، هیچ تیغه و پروفیل میانی وجود ندارد و دید بیشتری را داراست.

سیستم فرانسوی هم در پنجره و هم در درب، کاربرد دارد.

این سیستم می تواند هم به صورت بازشو تک حالته و هم بازشو دو حالته اجرا گردد.

که البته در سیستم دو حالته صرفا یک لنگه به صورت بازشو دو حالته  باز می شود.

کاربرد فرانسوی

سیستم فرانسوی در پنجره آلومینیومی و نیز پنجره UPVC کاربرد دارد.

قیمت فرانسوی

قیمت یراق دو لنگه بازشو با توجه به اینکه دو ست یراق بکار می رود

نسبت به تک حالته و دوحالته و درب سوئیچی تک لنگه بیشتر است.

قیمت دولنگه بازشو با توجه به عرض و ارتفاع

و همچنین یراق کاربردی محاسبه می گردد.

لطفا ما را در صفخه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.