محوری افقی

محوری افقی : ( Horizontal Pivot ) پنجره حول محور افقی و موازی با سطح زمین به صورت 180 درجه باز می شود.

لنگه بازشو پنجره pivot به صورت یک تکه باز می شود و می تواند حداکثر 5 مترمربع باشد .

پنجره pivot می تواند تا وزن 300 کیلوگرم را تحمل نماید.

همانطور که گفته شد بازشو پنجره به صورت 180 درجه می باشد.

یعنی هنگام بازشدن نصف در فضای داخل و نصف در فضای خارج را اشغال می نماید .

 

کاربرد پنجره pivot

pivot معمولا در رستوران ها و اداره ها استفاده می شود .

تمییز کردن شیشه بدلیل بازشو به صورت چرخشی،  براحتی صورت می گیرد.

قیمت پنجره pivot

قیمت پنجره pivot نسبت به قیمت بازشو تک حالته و نیز بازشو دو حالته ، بالاتر می باشد.

و بنا به عرض و اتفاع و وزن لنگه محاسبه می گردد.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.