محوری عمودی

محوری عمودی : ( Vertical Pivot ) پنجره حول محور عمودی

و عمود بر سطح زمین به صورت 180 درجه باز می شود.

لنگه بازشو پنجره pivot به صورت یک تکه باز می شود و می تواند حداکثر 5 مترمربع باشد.

پنجره pivot می تواند تا وزن 300 کیلوگرم را تحمل نماید.

همانطور که گفته شد بازشو پنجره به صورت 180 درجه می باشد.

یعنی هنگام بازشدن نصف در فضای داخل و نصف در فضای خارج را اشغال می نماید.

 

 

کاربرد پنجره pivot

pivot معمولا در رستوران ها و اداره ها استفاده می شود .

تمییز کردن شیشه بدلیل بازشو به صورت چرخشی،  براحتی صورت می گیرد.

قیمت پنجره pivot

قیمت پنجره pivot نسبت به قیمت بازشو تک حالته و نیز بازشو دو حالته ، بالاتر می باشد.

و بنا به عرض و اتفاع و وزن لنگه محاسبه می گردد.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.