فریم لس و فیس کپ

فریم لس و سیستم فیس کپ نماهایی هستند که بیشتر در پروژه های اداری و تجاری

مورد توجه قرار می گیرد.در این سیستم پروفیل های آلومینیومی

(عمودی و افقی ) بر اساس ارتفاع ساختمان ، ابعاد شیشه ها (وزن)

و فشار باد محاسبه و انتخاب می گردد.
با استفاده از پروفیل های ذکر شده شبکه های آلومینیومی ایجاد

و توسط آنکاراژ ها به ساختمان متصل می گردند.
و سپس شیشه ها و بازشوها در محل های مورد نظر نصب و سیستم آببندی می گردد.
در نماهای فریم لس شیشه ها با فاصله بسیار کم (در حد 10 میلی متر)

کنار هم قرار می گیرند ولی در سیستم فیس کپ حد فاصل

بین شیشه ها توسط درپوش ها با ابعاد و اشکال مختلف پوشانده میشود.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.