قیمت پنجره آلومینیوم

قیمت پنجره آلومینیومی به پارامترهای متفاوتی بستگی دارد

در ابتدا و مهم ترین پارامتر نوع و برند پروفیل می باشد:

در پروفیل پنجره آلومینیوم ترمال برک و نرمال بودن مطرح می شود

در ادامه رنگ پروفیل مهم است که می تواند پودری یا آنادایز (مات یا براق) یا طرح چوب باشد

از دیگر پارامترهای مهم جهت قیمت پنجره های آلومینیوم، تعداد و اندازه بازشوها می باشد

و در پی آن نوع یراق که می تواند لولایی یا کشویی باشد

در صورت لولایی بودن می تواند تک حالته یا دو حالته باشد.

و در صورت کشویی بودن می تواند کشویی معمولی یا لیفت اند اسلاید باشد.

یکی دیگر از پارمترهای مهم پنجره ها نوع شیشه آن است که می تواند انواع و رنگ های مختلفی داشته باشد

همچنین هزینه حمل و نقل و نصب نیز با توجه به مکان پروژه متفاوت خواهد بود.

با توجه به مطالب فوق و با توجه به این مساله که برخی از مواد اولیه پروفیل ها و یراق آلات وارداتی هستند و ارتباط مستقیم با ارز دارند،

به همین دلیل به علت نوسانات بازار نمی توان قیمت دقیقی را برای مترمربع پروفیل و پنجره مشخص نمود

بنابراین فعلا پیش فاکتورها بر اساس نقشه های پنجره و روزانه و با قیمت روز محاسبه می گردد.

قیمت پنجره های آلومینیوم را در اینجا از ما بخواهید.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی کنید