فریم لس یو چنل

فریم لس یو چنل u channel

فریم لس یو چنل ،(کانال یو) در واقع نوعی کرتین وال فریم لس است که به لحاظ اقتصادی بجای ساخت فریم دور شیشه از اسپیسرهای یو شکل استفاده می شود.

بدین ترتیب که در زمان تولید شیشه دوجداره، بجای اسپیسر معمولی از اسپیسر مخصوص شیاردار استفاده می شود.

اجراء  سیستم u channel همانند کرتین وال فیس کپ است که بالا توضیح داده شد با این تفاوت که

قطعات نگهدارنده درون شیار اسپیسر قرار می گیرند و به شبکه لامل محکم می شوند.

در این فریم لس ، تلاقی این قطعات نگهدارنده با شیشه آب بندی می شود.

در سیستم u channelمی توان بدون استفاده از لاستیک های آب بندی از چسب آب بندی استفاده نمود.

مزایای فریم لس یو چنل

  • اجرای فریم لس u channel نسبت به اجرای سیستم نماهای دیگر ، مقرون به صرفه تر است. (نیازی به ساخت فریم دور شیشه ندارند)
  • نمای یکنواخت شیشه ای بدون هیچ بیرون زدگی ایجاد می شود.
  • امکان بازشوهای مخفی hidden ventبه بیرون را دارند.
  • امکان بازشوهای مخفی   hidden ventبه داخل را با استفاده از نیم لامل دارا هستند.

ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.