فریم لس

فریم لس ها بیشترین مورد استفاده را در بین کرتین وال ها دارند

چون نمایی یکنواخت بوجود می آورند و تنها شیشه در سطح نما دیده می شود.

اجرا فریم لس frame less

اجراء این سیستم همانند فیس کپ ابتدا بایستی شبکه لامل ایجاد شود.

با این تفاوت که برای نصب شیشه نیاز به ساخت فریم در کارخانه دارد.

این قاب های دور شیشه (کاست) پس از تولید برای نصب شیشه روی آن به کارخانه شیشه ارسال می شود.

شیشه ها با چسب پلی سولفایت به کاست ها چسبانده می شوند.

نوع و کیفیت چسب مصرفی در شیشه بسیار حائز اهمیت است

چرا که در معرض دائمی عوامل جوی و تابش آفتاب قرار دارند.

پس از آماده شدن قاب شیشه آنها به روی شبکه لامل نصب می شوند.

بازشوهای فریم لس به سمت بیرون است ولی با استفاده از سیستم نیم لامل می توان بازشوهای مخفی hidden vent ایجاد نمود.

در پایان اجرا ، نما آب بندی یا لاستیک کشی می شود.

مزایای فریم لس

نمای یکنواخت شیشه ای بدون هیچ بیرون زدگی ایجاد می شود.

امکان ایجاد بازشوهای مخفی hidden vent به بیرون را دارند.

با استفاده از نیم لامل امکان ایجاد بازشو به داخل نیز امکان پذیر است.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.