آنادایز مات

آنادایز مات یکی از انواع آنادایز کردن آلومینیوم می باشد.

آنادایز پروفیل آلومینیوم با تشکیل یک لایه نازک اکسیدی توسط

جریان مستقیم برق که از مایع الکترولیتی می گذرد، صورت می گیرد.

فواید آنادایز کردن آلومینیوم

اکثر فلزات موجود در طبیعت تمایل به اکسید شدن دارند.

لذا آنادایز کردن آلومینیوم، در مقاومت پروفیل دربرابر خوردگی و سایش و

اشعه ماواراء بنفش ، زنگ زدگی و پوسیدگی، همچنین زیبایی پروفیل نقش بسزایی دارد.

چگونگی مات کردن آلومینیوم

قبل از مرحله مات کردن پروفیل ،

مرحله چربی گیری و تمییز کردن پروفیل با حلال ها می باشد و سپس

اچ کاری توسط محلول های سودا که منجر به مات شدن آلومینیوم می شود.

اگر قبل از عملیات آنادایز، سطح پروفیل را با فرچه های استیل سایش دهند، آنادایز مات مخملی ایجاد می شود

و اگر با عملیاتی سنباده ای صورت گیرد، سطح پروفیل به صورت آنادایز مات خشدار دیده می شود.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.