رنگ پودری

رنگ پودری از ترکیب رزین ها ، رنگ دانه ها ، پرکننده ها و افزودنیهای دیگر تشکیل شده است.

این ترکیب توسط دستگاه اکسترودر با هم ترکیب شده و توسط تفنگ الکتروستاتیک باردار می شود.

و روی سطح آلومینیوم پاشش و در یک کوره با حرارت بالای 200 درجه، یک پوشش سخت و بادوام تشکیل می دهند.

چون در این رنگ ها حلال وجود ندارد، لذا از وجود بخارات مضر مبرا می باشد.

و ایمنی بالاتری نسبت به رنگ مایع در برابر خطر آتش سوزی دارد.

رنگ پودری با یکبار پاشش ، سطح را به طور یکنواخت می پوشاند.

این رنگ در برابرمواد شیمیائی ، خراش و پوسته شدن سه برابر مقاوم تر از رنگ های پایه حلال می‌باشد.

رنگ های الکترواستاتیک دوستدار محیط زیست می باشد و قابل بازیافت است.

رنگ الکترواستاتیک در سه دسته الوان ساده ، رنگ پودری سنباده ای و رنگ اکلیلی تولید می شود.

لطفا ما را در اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.