اکلیلی

اکلیلی نوع دیگری از رنگ پودری الوان می باشد

اکلیل آلومینیوم یا پودر آلومینیوم به ذرات  خردشده و ریزشده‌ی آن می‌گویند که

بسیار با اکسیژن واکنش‌پذیر است.

این ماده واکنش‌پذیری خوبی با اکسیژن دارد و نقطه ذوب آن به 660 درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

این پودر غیر قابل حل در آب است و در جای خشک تجزیه نمی‌شود.

آلومینیوم در ابتدا با استفاده از دستگاه‌هایی موسوم به آسیاب تمبر به ورقه‌هایی تبدیل می‌شد و در جریان همین تبدیل، پودر آلومینیوم نیز به وجود آمد.

استفاده از اکلیل در سطح آلومینیوم های رنگی ، باعث برق زدن سطح شده

و زیبایی خاصی به پنجره می دهد.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.