پودری سفید

رنگ پودری سفید ، از جمله پرفروش های بازار می باشد

رنگ پودری بر روی کلیه سطوح فلزی قابل اجرا می باشد.

این رنگ در تم های مختلف به طور مال سفید گچی ، سفید مات ، سفید یخچالی موجود می باشد.

لطفا ما را در اینستاگرام دروین همراهی نمایید.