طرح چوب

طرح چوب که به آن دکورال نیز گفته می شود یکی دیگر

از انواع رنگ بندی پروفیل پنجره آلومینیومی می باشد.

تولید پروفیل دکورال

ابتدا پروفیل چربی گیری شده و سپس به صورت رنگ پودری ، رنگ می شود.

و برای تثبیت رنگ در کوره قرار گرفته و حرارت می بیند.

بعد از خروج از کوره فیلم مورد نظر دکورال روی پروفیل قرار می گیرد

و مجدد در کوره با حرارت بالای 200 درجه گذاشته می شوند.

این حرارت باعث می شود نقش فیلم روی پروفیل بیوفتد و

بعد از خروج از کوره فیلم از پروفیل جدا می شود.

و پروفیل پنجره آلومینیومی با طرح چوب به این صورت آماده می شود.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.