تک حالته

تک حالته : این نوع بازشو همانند پنجره های قدیمی حول محور عمودی در یک جهت باز و بسته می شود.

در پنجره های تکحالته ، لنگه بازشو می تواند در طرفین قرار گیرد

و یا در وسط پنجره تعبیه شود.

در این سیستم ، یراق آلات شامل اسپانیولت ارتفاع و تعدادی زاماک و لولا

بسته به اندازه ارتفاع و دستگیره می باشد.

رگلاژ تکحالته براحتی صورت می گیرد.

کاربرد بازشو تکحالته

سیستم تکحالته  در پنجره آلومینیومی و نیز پنجره UPVC کاربرد دارد.

نمای پنجره تکحالته می تواند ساده، هلالی، محدب و یا خلیجی باشد.

پنجره تکحالته می تواند به صورت ترکیبی با دیگر سیستم های بازشو اجرا شود.

تبدیل سیستم تکحالته به  دو حالته امکان پذیر می باشد.

استفاده از سیستم تکحالته با توجه به شکل پنجره محدودیتی ندارد.

قیمت سیستم تکحالته

قیمت پنجره تکحالته نسبت به دیگر سیستم ها ارزان تر می باشد.

و بنا به عرض و ارتفاع و شکل پنجره محاسبه می گردد.

لطفا ما را درصفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.