دولنگه بازشو upvc

دولنگه بازشو upvc ، که به سیستم فرانسوی نیز معروف است.

به این صورت است، هنگامی که دولنگه بازشویی که کنار هم هستند

با هم باز شود، هیچ تیغه و پروفیل میانی وجود ندارد و دید بیشتری را داراست.

سیستم فرانسوی هم در پنجره و هم در درب، کاربرد دارد.

این سیستم می تواند هم به صورت تک حالته و هم دو حالته اجرا گردد.

که البته در سیستم دو حالته صرفا یک لنگه به صورت دو حالته باز می شود.

کاربرد فرانسوی

سیستم فرانسوی در درب و نیز در پنجره آلومینیومی و نیز پنجره UPVC کاربرد دارد.

قیمت فرانسوی

قیمت یراق دولنگه بازشو upvc  با توجه به اینکه دو ست یراق بکار می رود

نسبت به تک حالته ، دو حالته و درب سوئیچی upvc تک لنگه بیشتر است.

قیمت دولنگه بازشو با توجه به عرض و ارتفاع

و همچنین یراق کاربردی محاسبه می گردد.

لطفا ما را در صفخه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.