انواع پنجره upvc

انواع پنجره upvc به دو بخش اصلی پنجره upvc لولایی و کشویی تقسیم می شود

که بازشو لولایی و پنجره upvc کشویی هرکدام انواع مختلف دارند.

در قسمت بازشو لولایی ، می توان به بازشو تک حالته ، دوحالته

کلنگی ، محوری upvc ، درب سوئیچی و درب بالکنی upvc اشاره کرد

و در قسمت بازشو کشویی که پنجره به صورت ریلی باز می شود

می توان به بازشو کشویی تک ریل و جفت ریل اشاره نمود.

علاوه بر موارد فوق ، بازشوهای دیگری نیز قابل استفاده هستند

که به تعریف هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.