سفید

سفید بودن پروفیل پنجره UPVC ، بدلیل وجود کلر در ترکیبات می باشد.

مواد اصلی تشکیل دهنده پنجره UPVC نفت و نمک طعام می باشد.

upvc مخفف کلمه Unpelastizad Poly Vinyl Chloride بوده

که حالت سخت شده پی وی سی و یا همان پلی وینیل کلراید می باشد.

از نفت اتیلن و از نمک طعام کلر بدست می آید. هر چقدر خلوص

نمک طعام بکار رفته بالا، و مواد ناخالصی معدنی کمتری بکار رفته باشد

پروفیل سفیدتری تولید خواهد شد.بهترین رنگ سفید ، سفیدِ تیتانیوم می باشد.

و هر چه سفیدی رو به صدفی و یا کدری برود نشانه کیفیت پایین پروفیل می باشد.

چرا که این رنگ نشان می دهد مرحله کلراید کردن پروفیل ناقص بوده و یا ناخالصی در آن زیاد است.

قابل ذکر است که رنگ سفیدِ تیتانیوم مقاومت بالایی دارد و در برابر نور

و شرایط جوی ، و گذر زمان کمتر به زردی می گراید.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.