داخل لمینیت

داخل لمینیت بودن پروفیل ، به این معنی ست که

جداره داخلی پروفیل یعنی سمت داخلی ساختمان لمینیت و جداره بیرونی آن سفید می باشد.

لمینیت کردن پنجره

یک برگه روکش بسیار نازک رنگی توسط دستگاه روی جداره پروفیل پرس می گردد.

این برگه دارای تنوع بوده ،می تواند رنگی و یا طرح چوب باشد.

روکش های لمینیت می بایست دارای استانداردهای لازم مانند

مقاوم بودن در برابر اشعه و مقاوم در برابر تغییر رنگ ، باشد.

همچنین می بایست به خوبی روی پروفیل پرس شود تا

براحتی از سطح پروفیل جدا نشود.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دروین همراهی نمایید.

بیرون لمینیت

بیرون لمینیت بودن پروفیل ، به این معنی ست که

جداره بیرونی پروفیل یعنی سمت نمای ساختمان لمینیت و جداره داخلی آن سفید می باشد.

لمینیت کردن پنجره

یک برگه روکش بسیار نازک رنگی توسط دستگاه روی جداره پروفیل پرس می گردد.

این برگه دارای تنوع بوده ،می تواند رنگی و یا طرح چوب باشد.

با توجه به اینکه سمت نما در معرض نور و اشعه خورشید و تغییرات جوی می باشد

روکش های لمینیت می بایست دارای استانداردهای لازم مانند

مقاوم بودن در برابر اشعه و مقاوم در برابر تغییر رنگ ، باشد.

همچنین می بایست به خوبی روی پروفیل پرس شود تا

براحتی از سطح پروفیل جدا نشود.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.

دورو لمینیت

دورو لمینیت بودن پروفیل ، به این معنی ست که

هم جداره بیرونی و هم جداره داخلی پروفیل لمینیت می باشد.

لمینیت کردن پنجره

برای پروفیل های لمینیت از پروفیل رنگی که اصطلاحا مغز قهوه ای گفته می شود استفاده می گردد

زیرا در قسمت جوش پروفیل ها، کمی مغز پروفیل مشخص میشود،

که اگر سفید باشد از زیبایی ظاهر پنجره کاسته میشود.

یک برگه روکش لمینیت بسیار نازک رنگی توسط دستگاه روی جداره پروفیل پرس می گردد.

این برگه دارای تنوع بوده ،می تواند رنگی و یا طرح چوب باشد.

با توجه به اینکه سمت نما در معرض نور و اشعه خورشید و تغییرات جوی می باشد

روکش های لمینیت می بایست دارای استانداردهای لازم مانند

مقاوم بودن در برابر اشعه و مقاوم در برابر تغییر رنگ ، باشد.

همچنین می بایست به خوبی روی پروفیل پرس شود تا

براحتی از سطح پروفیل جدا نشود.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.